Artsliste for sommer kystfugletælling

Nedenfor er anført den samlede artsliste med observerede antal individer for sommer kystfugletællingen på Bornholm.
Da sommer tællingen først er påbegyndt i 2012 er der kun tal for dette år. Listen udvides i årene fremover.

Artsliste
Art Antal(2012)
Alk 83
Allike 54
Almindelig ryle 3
Blishøne 8
BlĂĄmejse 3
Bogfinke 103
BramgĂĄs 2
Broget fluesnapper 5
Digesvale 271
Dompap 1
Ederfugl 2700
Engpiber 7
Fasan 3
Fiskehejre 6
Fuglekonge 1
Gransanger 7
Gravand 577
Grønirisk 35
GrĂĄand 384
GrĂĄgĂĄs 26
GrĂĄkrage 117
GrĂĄspurv 24
Gul vipstjert 4
Gulbug 45
Gulspurv 107
Gærdesanger 26
Gærdesmutte 7
Gøg 2
Havesanger 107
Husskade 14
HvepsevĂĄge 1
Hvid vipstjert 166
Hvinand 2
Hættemåge 46
Karmindompap 10
Klippe/Tamdue 16
Klyde 1
Knarand 26
Knopsvane 194
KnortegĂĄs 2
Mørkbuget knortegås 4
Krikand 3
Kærsanger 2
Landsvale 331
Lille kobbersneppe 1
Lomvie 98
Lundsanger 2
Løvsanger 78
Mudderklire 11
Munk 35
Musvit 23
MusvĂĄge 12
Nattergal 53
Pibeand 1
Ringdue 46
Rød glente 2
Rødben 6
Rødhals 9
Rødrygget tornskade 5
Rødstjert 3
Rørhøg 6
Rørsanger 2
Rørspurv 2
RĂĄge 88
Sangdrossel 9
Sanglærke 5
Sildemåge nordsø 1
Skarv 0
Skeand 16
Skovsanger 1
Skovspurv 22
Solsort 83
Sortmejse 1
Stenpikker 2
Stenvender 1
Stillits 4
Stor flagspætte 10
Stor præstekrave 5
Stor skallesluger 59
Stor Skallesluger to kuld pul.
StormmĂĄge 99
Strandskade 12
Stær 200
Svartbag 110
Sølvmåge 2578
Taffeland 1
Toppet skallesluger 367
Tornirisk 153
Tornsanger 109
Troldand 12
Træløber 4
Vibe 12