Vellykket fugletur i Østersøen

Ung løvsanger - foto Carsten Andersen

Ung løvsanger - foto Carsten Andersen

Allerede fra starten så det ud til, at forsøget med en dagtur til Ertholmene ville blive en succes. Ikke mindre end 28 deltagere incl. lederne Jens Lund Hansen og Eilif S. Bendtsen mødte op på havnen i Gudhjem. Sejladsen kunne begynde i lidt gråvejr kl. 1000. Turen sluttede først kl. 1815 i strålende sol. Sågar fra København var der dukket 5 deltagere op. Een af disse var Maria (født i fyrrene), der havde taget fri fra arbejde, for nu ville hun opleve Ertholmene. Jeg overtalte hende til at skrive til Gaddisijn om turen.

Fra Gudhjem til Chr.Ø var der ikke så mange fugle, men det blev da til sortænder, skarv og nogle måger. Alkefugle så vi intet til, men det viste sig også senere, at de havde forladt Ertholmene. Hver og een. Vi startede med at gå Frederiksø rundt. Og det tog over en time, for der var faktisk rigtig mange småfugle i krat og haver. Løvsangere overalt, en del gærdesangere og fluesnappere samt naturligvis mange hvide vipstjerter. En dværgfalk blev spottet. Den fløj fra Frederiksø til Græsholmen, hvor den sad med bytte i fangerne. En rødrygget tornskade blev spottet i scop på Græsholmen.

Grå fluesnapper - foto Carsten Andersen

Grå fluesnapper - foto Carsten Andersen

Herefter gik vi direkte til Kongens Have, hvor den medbragte frokost blev indtaget under hyggelige former. Endelig kom man ud at spise, som een sagde. Ved Brillerne så vi ikke den lille fluesnapper, som ellers var på stedet, fortalte nogle ornitologer, der p.t. ringmærker på øen. I dag havde de haft omkring 200 fugle i nettene. Ikke dårligt. Bl.a en blåhals, som kun een af vore deltagere fandt senere på dagen.

I øvrigt fortalte ringmærkerne, at der havde været 7 hortulaner på øerne fra 20. aug. til 7. sept. Men vi fandt desværre ingen. Så vil jeg have pengene tilbage, for du havde lovet at vi ville få arten at se, skæmtede Carsten Andersen.

Lille ildfugl - foto Carsten Andersen

Lille ildfugl - foto Carsten Andersen

Vi fandt flere eksemplarer af baltisk sildemåge, selv om een af dem så lidt mystisk ud med grålige ben og matsorte vingeoversider (intermedius?). Også mange grå fluesnappere opholdt sig i dag på Chr. Ø.

Vi observerede bl.a. også skovpiber, tornsanger, rødstjerter, træløber, sangdrossel, grønsisken, stenpikker og en hel masse andre. Omkring 45 arter blev det til. Udmærket for årstiden. Nu da jeg skriver dette, er der lige ringmærket en hvidbrynet løvsanger på Chr.Ø. En art jeg har været på jagt efter siden 1967. En dag lykkes det vel.

Spurvehøg - foto Carsten Andersen

Spurvehøg - foto Carsten Andersen

Det blev en rigtig fin dag med sol og sommer det meste af tiden og næsten ingen vind.

Fra Allinge til Gudhjem var skipperen på Ertholmen så flink at sejle helt inde under kysten. Så det var også en oplevelse for de fleste. Ja, een havde lige sejlet ved Grønland, men denne bornholmske kysttur var næsten lige så facinerende, mente han. Mange var enige om, at een-dags ture til Ertholmene er kommet for at blive.

EILIF