Tur til Svartingedalen

Svartingedalen ved løvspring

Svartingedalen ved løvspring

Lørdag d. 25/4 havde DOF-Bornholm arrangeret en tur til Svartingedalen, som er en af Bornholms smukkeste sprækkedale og 11 deltagere mødte op for at opleve et sted, som de fleste ikke havde besøgt før.

Dalen var et yndet udflugtsmål før krigen og her lå også en spejderhytte, der fungerede som vandrerhjem. Dengang var Svartingedalen en stor afgræsset klippeløkke, i dag er der træer overalt, mest løvtræer, og skovbunden var denne solbeskinnede lørdag på smukkeste vis oversået med hvide anemoner.

Turen startede med en Rød Glente, der bevægede sig østover hen over Åhalsegård og ned gennem dalen hørtes karakterfuglene Gærdesmutte (15), Bogfinke (19), Sangdrossel (7) og Løvsanger (8). Et stykke nede i dalen blev alle imponerede over en kæmpe Jættebold, hvor sagnet fortæller, at den blev kastet mod Clemens Kirke af en svensk jætte. Undervejs blev der set hultræer og en af deltagerne fik da også øje på et musvitpar ved et redehul kun 20 cm over jorden.

Efter kaffepausen ved en lille granplantage i den sydlige ende af dalen, hvor to Jernspurve lod sig høre og fem Tornirisk fløj omkring, gik turen tilbage til udgangspunktet, Åhalsegård. Her afsluttedes ekskursionen med turart nr. 30, en overflyvende Trane!

Hanne Tøttrup