Store Skallesluger – kasseeftersyn 2021

Fint foret Stor Skallesluger rede - foto Stor Skallesluger gruppen

Fint foret Stor Skallesluger rede – foto Stor Skallesluger gruppen

Kell Olsen, Torben Hellebæk, Hanne Tøttrup og Ole Pedersen gennemførte den 5. maj 2021 kasseeftersyn med hulkamera.

Ynglesucces

Der er 49 kasser på 9 lokaliteter. De 6 af kasserne er itu og derfor regnes der følgende kun med 43 kasser i alt.
I de 15 kasser (35%) fandtes æg eller en rugende hun af Stor Skallesluger.
Ved 4 kasser (9%) uden æg eller rugende hun fandt vi friske æggeskaller neden for kasserne.
Det betyder at ca. 44% af kasserne har været benyttede af Stor Skallesluger.
2 kasser ved Snogebæk blev benyttet af alliker.

Prædation

Der blev fundet 6 kasser med friske æggeskaller af Stor Skallesluger ned for kassen. I 2 af kasserne var der en rugende hun.
De 5 af kasserne udsat for prædation fandtes ved Nexø Sydstrand, 1 i Hundsemyre.

Lokaliteter

Der hænger kasser følgende 9 steder:

  • Ved Pyritsøen er 6 kasser, 3 benyttede. 50% benyttelse.
  • Ved Hasle Klympen hænger 5 kasser. Den ene er itu. Ud af de 4 kasser er 3 benyttede, altsĂĄ 75% benyttelse.
  • Ved Hammersøen 2 nye kasser. Ingen benyttelse. 0% benyttelse.
  • Ved Døndalen langs stranden hænger 6 kasser. Den ene er itu. Af de 5 kasser er 2 i brug. 40% benyttelse.
  • I Salene bugten hænger 4 kasser. 1 er benyttet. 25% benyttelse.
  • Ved Nexø Sydstrand hænger 11 kasser. 3 kasser er itu. 2 er benyttede og der er skaller ved 4 andre. Det giver 75% benyttelse. Desværre er der her meget prædation.
  • Ved Snogebæk hænger 6 kasser. 1 er itu. Af de 5 kasser er 1 benyttet. Det giver 20% benyttelse. Der er 2 kasser med Alliker i.
  • I Hundsemyre hænger 5 kasser. 3 kasser er benyttede. Det giver 60% benyttelse.
  • Ved Fredensborg og Galløkken øst hænger 4 nye kasser. Ingen er benyttede. Det giver 0% benyttelse.

Konklusion

Kasserne benyttes med 44%. Det er mindre end i 2020, hvor det var 50%. Da der er flere kasser i år, har vi 1 kasse mere med æg eller rugende hun (sidste år 14 i år 15).

Det er påfaldende at kun 1 af de 10 nye kasser er benyttet. Vi afventer næste års resultater for at gætte på hvorfor!

6 af kasserne har være udsat for prædation. I år er der æg eller rugende hun i de 2 af kasserne. Sidste år havde vi 7 kasser udsat for prædation, uden at der var rugende hun eller æg i de prædaterede kasser.

Ole Pedersen