(Sne)ugletjek

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter - foto Thomas Christensen

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter – foto Thomas Christensen

Uglegruppen i DOF-Bornholm har i de sidste par uger været særdelses aktive. Rundt omkring i de bornholmske skove og plantager hænger der 53 perleuglekassser, som nu alle er blevet gennemgået med hulkamera for at tjekke kassernes indhold.

Den megen sne har i år gjort det yderst vanskeligt at færdes og hvor vi de forrige år har kunnet køre i bil eller cykle på skovvejene, har det hele i år næsten udelukkende måttet foregå til fods!
Alt i alt er der brugt ca. 90 mandetimer på gennemgangen. Til dette skal dog tilføjes, at vi på to af de ni ture har været seks personer af sted, så vi samtidig har kunnet lave en hyggetur ud af det, hvis man kan tale om det, når vi mange steder har gået lange strækninger i op til 50 cm sne!

Check af kasse med hulkamera - foto Thomas christensen

Check af kasse med hulkamera – foto Thomas Christensen

I år er der i februar og marts måned hørt syngende Perleugler to steder på Bornholm. Den ene på Nordvestbornholm hørte jeg selv synge i ca. 4 minutter i februar og den er ikke hørt siden og den anden er hørt sporadisk på Midtbornholm i en forholdsvis kort tidsperiode.
Alle tre kasser, der blev ynglet i sidste år, har været tomme, men alligevel er vi ikke ved gennemgangen i år blevet skuffede, hvilket vi vil informere om senere.

De allerførste kasser har været helt og aldeles tomme, men i enkelte har der været grene, tre kasser har været fyldt med bitavler, i en lå et enkelt rundt, hvidt æg og i en kasse i bisonskoven røg der så sandelig et egern ud af hullet!

Om ca. tre uger vil vi gĂĄ alle kasser igennem endnu engang, da den langvarige vinter mĂĄske kan have haft en indflydelse pĂĄ starten af yngleperioden.
Næste gang forventer vi dog, at brugen af bil kan nedbringe antallet af mandetimer væsentligt!

Til efteråret skal vi hænge de sidste 15 perleuglekasser op, som vi har stående, så hvis vinteren næste år bliver mildere, gør det ikke noget!

Hanne Tøttrup