Skærgårdstur på Nordbornholm

Blisgæs - foto Carsten Andersen

Blisgæs - foto Carsten Andersen

Skærgårdsturen søndag d. 3. oktober 2010 bød på strålende sol og vind fra sydøst, så de 13 voksne og et barn startede turen med at observere havfugletræk på mødestedet ved Allinge havn. Adskillige blisgæs trak forbi – både tæt på og langt ude i horisonten – og deres kalden kunne høres over vores hoveder. Der blev også set små flokke af landsvaler og en enkelt rødstjert, før vi fordelte os i bilerne og kørte til Gilbertstræde.

Fra P-pladsen her, hvor der bl.a. blev set 5 musvåger, gik turen videre gennem Storedalen, en frodig, ikke særlig kendt sprækkedal. Den nederste del op til jernbanedæmningen (nu cykelsti) er blevet ryddet og her er forholdsvis nemt at gå. Undervejs hørte vi bl.a. stor flagspætte, fuglekonge, grønsisken, landsvale, sangdrossel, skovskade og træløber.

Da den stejle trappe var forceret og enkelte havde hvilet sig på bænken, gik turen videre gennem dalen, der på dette sidste stykke er mere ”vild”, men alle klarede at klatre over de væltede træstammer og kravle op ad den sidste skråning uden at tabe pusten, mens man stadig havde øjne og ører indstillet på fugleobservationer. Blisgæssene lod sig endnu engang se og høre og 2 musvåger kredsede over fuglefolkene.

Inden tilbageturen til kysten blev det lille smukke Lundegårdsbrud besøgt. Granitten her – så tæt på Hammeren – er ikke som man skulle tro Hammergranit, men Vanggranit og i bruddet ses mange lodrette spor efter tidligere tiders sprængning. Her foregik for omkring 50 år siden en større produktion af chaussésten.
Turen fortsatte ad kyststien til Allinge. Vi havde både solen og vinden i ryggen, hvilket gav det ideelle udsyn over kysten og det frådende hav. Særdeles smukt var alle enige om.

Fuglekonge i slåenkrat - foto Carsten Andersen

Fuglekonge i slåenkrat - foto Carsten Andersen

Fuglemæssigt var der ikke de store højdepunkter, men blisgæssene lod sig dog stadig se. Alt i alt noteredes over 5000 indtrækkende blisgæs denne formiddag. En enkelt lille smuk rød sommerfugl – en lille ildfugl – påkaldte sig turdeltagernes opmærksomhed, ligesom en fuglekonge, der søgte læ i slåenkrattet. Hertil rastende ederfugle og pibeænder samt sydtrækkende sanglærker.

Efter at have passeret Ørneklippen og Æggehønen (navnene smager da lidt af fugl) nåede vi tilbage til Allinge, hvor en del forskellige måger, bl.a. en ung svartbag, blev set på et skær tæt på land.

Turen sidste observationer blev gjort ud for Kjærenæsgrunden: en stenpikker samt små torniriskflokke og så var der lige et par biler, der skulle hentes ved Gilbertstræde.
Alt i alt en dejlig skærgårdstur på en skøn efterårssolskinsdag.

Birthe Egebjerg