Perleuglesucces for 5. år i træk

Perleugleungerne beundres - foto Thomas Christensen

Perleugleungerne beundres – foto Thomas Christensen

Så er ynglesæsonen for Perleuglen forbi og det er muligt at lave en status for arten på Bornholm.

Efter at der i 2012 havde været tre ynglepar herovre, var det spændende, om bestanden i år ville gå frem eller tilbage.
Ved gennemgang med hulkamera af de over 50 opsatte kasser i begyndelsen af april viste det sig lidt overraskende, at ingen af de tre ynglekasser fra 2012 var beboede. Derimod lå der hunner i to kasser i Almindingsområdet. En syngende han, der havde fået lokket en hun til sig i en af de kommunale plantager blev også fulgt med interesse, men dette par etablerede sig aldrig.

Den 27. april kom Klaus Dichmann fra DOF’s uglegruppe til Bornholm for at ringmærke de to hunner. Den lokale ugleringmærker, David Nestved, skulle ved den lejlighed have haft den allersidste oplæring, men han var på dette tidspunkt ekskursionsleder på stortrappeturen til Brandenburg.
Den ene hun var allerede ringmærket, da hun blev håndfanget den 27. april og det som unge året før i en kasse godt fire km væk. Den anden hun blev ringmærket med ringnr. PU 142 og det viste sig, at hun lå og rugede på fire meget snavsede æg. Der var et knasthul i låget på kassen, hvorved der var trængt regnvand ind og gjort kasseindholdet vådt og snavset. Klaus havde aldrig set så beskidte æg før og stillede sig tvivlende overfor, om der ville komme unger ud af æggene.

Den 6. maj kiggede vi igen i denne kasse med hulkameraet. Hunnen havde forladt redestedet og der lå fire kolde æg tilbage. Vi tog æggene med hjem og prøvede at puste dem ud, men det lykkedes ikke, da der var bittesmå unger i alle æg. Hvor hunnen var forduftet hen, var uafklaret på dette tidspunkt, men mere om dette senere.
Ligeledes den 6. maj ringmærkede vi seks flotte unger i den anden ynglekasse. Ringmærkningen forløb fint og ungerne vejede fra 105 g op til 160 g. 160 g er gennemsnitsvægten for en voksen hun!

Perleugleunge - foto Thomas Christensen

Perleugleunge – foto Thomas Christensen

I uglegruppen har vi besluttet, at vi vil gå alle perleuglekasserne igennem to gange med hulkameraet og overraskelsen var stor, da Anders Hartmann den 14. maj fandt en hun i en ret så nyopsat kasse i en af de privatejede plantager.

Den 8. juni måtte Klaus Dichmann så tage turen til Bornholm igen og denne gang for at overvære, at David fangede hunnen fra denne kasse. Hun var allerede ringmærket og hvad var så nummeret? Jo, såmænd PU 142! Denne perleuglehun har altså fløjet godt tre km og etableret sig på ny og det er gået gesvindt! Den 8. juni var der tre små unger og 3 æg i kassen og ungerne må være kommet ud af æggene ca. den 3. juni, den 5. juni og den 7. juni. Det æg, som er klækket den 3. juni er blevet lagt ca. 28 dage tidligere, altså den 6. maj og eftersom hunnen blev ringmærket den 27. april, har hun altså været meget hurtig til at finde sig en ny partner.
Der er i marts måned hørt en syngende Perleugle fra det område, hun flyttede til.

Den 29. juni skulle ungerne så ringmærkes og der var fire unger i kassen. Da David skulle tage den anden unge op i en af de hvide bomuldsposer, så han, at den var ved at sluge en mus. Han viste lige ungen frem uden for redekassen, men satte den så ned i kassen igen, hvorefter de andre tre unger blev ringmærket. Da David kom op til kassen igen, lå musehovedet bidt af i bunden af kassen og det var en meget tykmavet unge, der derefter kom ned og blev ringmærket. Ungen var den næstmindste i kuldet, men med det store måltid, den lige havde indtaget, vejede den lige så meget som den største i kuldet, nemlig 140 g!

Antallet af ynglepar på Bornholm i år er altså to og der er ringmærket i alt ti unger. I Jylland har der ligeledes været 2 sikre ynglepar og desuden to sandsynlige.
Der er nu blevet ringmærket perleugleunger i fem år og hunner i tre år her på øen og vi har allerede nu fire tilfælde, hvor vi ved aflæsning af ringene har kunnet kortlægge hunnernes spredningsmønstre:

  1. I 2011 blev der fanget en hun, der allerede var ringmærket som unge i selvsamme kasse i 2009.
  2. I 2012 ynglede den samme hun som under punkt 1 i samme kasse som i 2011.
  3. I 2013 var den ene af hunnerne, der ynglede, ringmærket som unge året før i en kasse godt 4 km fra ynglekassen i 2013.
  4. I 2013 flyttede den tidligere beskrevne hun PU 142, som havde det mislykkede yngleforsøg bag sig, til en ny ynglekasse godt 3 km fra det første sted.

I uglegruppen håber vi i årene fremover at kunne kortlægge mere omkring Perleuglernes adfærd. Noget af det mere interessante vil være den dag en af ”vores” Perleugler bliver genmeldt fra et sted uden for Bornholm!

Hanne Tøttrup