Myriader af fugle

45 fuglefolk mødte 13-14-15 nov. op i Skærbæk ved Rømø. Et caretakerkursus løb af stabelen – dog uden den annoncerede leder Klaus Malling Olsen. Hans mor var blevet meget syg, og hun døde for fĂĄ dage siden. I stedet forsøgte Thomas Vikstrøm at fĂĄ lokale kræfter til at fortælle lidt om gæs m.v. Og vi var pĂĄ fugleture til en masse spændende lokaliteter i det sønderjydske. Fortrinsvis omkring Ballum, Højer og Rømø. Fra Bornholm deltog Jens Lund Hansen og undertegnede.

Det blev til et par hæsblæsende dage med en frygtelig masse fugle.


HovedformĂĄlet med kurset var at optælle store fugleflokke. BĂĄde gæs, ænder, vadefugle, drosler, irisker m.v. Som alle  ved, er det MEGET vanskeligt at optælle fugle – og sĂĄ blive enige.Vi fik i 10 sekunder forevist et foto af knortegæs. Der blev gættet pĂĄ fra 70 til 325 stk.! Der var 110. Strandskadefoto gav sĂĄ forskellge forslag som fra 700 til 6000! Der var 2500. Suk! Var vi virkelig sĂĄ dĂĄrlige til at optælle fugle? Det skal siges, at over halvdelen af os 45 var nogenlunde til at gætte. SĂĄ ud og prøve det i virkeligheden. Men det var næsten endnu værre. Fugle overalt – hele horisonten rundt. Ret frustrerende. Mange var ikke vant til at se sĂĄ stor fugleflokke. Tusindvis af hjejler, storspover, strandskader, gravænder – for slet ikke at tale om de op mod 50.000 bramgæs, der opholdt sig i omrĂĄdet.

Men flot var det. 500 pibeænder lettede og een af dem kom for tæt pĂĄ en havørn, der opholdt sig ved Ballum Forland. Rovfuglen strakte blot fangerne ud og haps, sĂĄ var den and død. 2 store damevandrefalke legede kispus med gæssene. De fløj – som man siger pĂĄ jysk – med fuld skrald ind i nogle af gæssene. Skubbede gevaldigt til dem, men sĂĄrede dem ikke i denne omgang. Lokale havde før set een af vandrefalkene dræbe en bramgĂĄs! NĂĄ, men der var ogsĂĄ vadefugle af næsten alle arter. De overvintrer ĂĄbenbart her i vadehavet. Sjovt at se over 100 klyder pĂĄ denne ĂĄrstid. Og 35 stenvendere. Mon ikke vi sĂĄ 17arter vadefugle.

Så var der de famøse svaner. Hvis der er noget selv garvede ornitologer kan blive uenige om, så er det åbenbart sang- og pibesvaner. Burde være elementært Watson! Men nej. Selv ikke stående svaner på jorden blev vi enige om. Jeg var meget overrasket. Her manglede vi nok Klaus Malling Olsen til at skære igennem. Men vi havde det naturligvis alligevel hyggeligt. En solnedgang i regnvejsskyer over Kongens Mose nordøst for Tønder skal sent glemmes, idet lyset var meget specielt. 4 Traner (overraskelse for de lokale) fløj forbi og umiddelbart efter 14 bomlærker. 15 blå kærhøge gik til ro i mosen.

Et par virkelig gode dage. Nå ja, vi fik næsten alle en ny fugleart: Sortbuget Knortegås på Rømø. Fedt! Næste lignende kursus foregår vist nok til efteråret 2010. Meld dig, hvis det kan lade sig gøre. Du vil ikke fortryde!

EILIF.