Kostald, eng, ådal og slørugler

Forårstur med Bornholms Landbrug og Åbent Landbrug

Bornholms Landbrug og Åbent Landbrug – Bornholm vil hermed gerne indbyde Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer på Bornholm til forårstur:
Søndag den 10. maj kl. 19 – ca. 21.30 på Munkhøj, Strandvejen 5, 3720 Aakirkeby.

Aftenens program:

  • Velkomst og rundvisningen i kostalden på Munkhøj. Besætningen består af 110 køer, som malkes med malkerobot
  • Gåtur i naturen omkring Munkhøj. Vi går over eng og i Ådalen ved Øle Å.
  • Efter gåturen byder Åbent landbrug på en sandwich, samt øl/vand.
  • Orientering fra Centerleder Henry Jespersen om landbruget på Bornholm.
  • Tid til snak / dialog
  • Vi slutter i stalden, hvor der i skumringen er chance for et se den slørugle som holder til i stalden.

Med venlig hilsen

Andreas Ipsen
Åbent Landbrug