Kassetænkning udmønter sig i 4 perleugleunger

Pressemeddelelse – 18. maj 2009

Ringmærkning af perleugle

Ringmærkning af perleugle - foto Johanna Hartmann - Klik på billede og brug pile for flere fotos

Den lille ugle, perleuglen, har i dette forår ynglet succesfuldt på Bornholm. Ikke færre end 4 unger blev udruget i en redekasse, som blev sat op i en af de bornholmske skove i efteråret 2007 af perleuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

Perleuglen yngler i sortspættehuller, men benytter sig også gerne af redekasser, og efter sortspættens katastrofale nedgang i de seneste år på Bornholm er opsætningen af disse kasser blevet af stor betydning for at afhjælpe bolignøden hos perleuglerne.

Alt i alt er der indtil videre opsat 29 kasser af forskellig type på Bornholm. 18 kasser er fremstillet af brædder og de øvrige 11 er træstammestykker på ca. en halv meters længde, der er udhulet med kædesav og forsynet med indflyvningshul. Hængt op på en træstamme får de derved karakter af naturlige sortspættehuller. Det var en kasse af sidstnævnte model, perleugleparret havde valgt som redested.

Ung perleugle

Ung perleugle - foto Sune Riis Sørensen - Klik på billede og brug pile for flere fotos

Det er ikke noget nyt, at perleuglen yngler på Bornholm og ringmærkning er foretaget ved alle de tidligere fund i 1979, 1980 og 1987. I fredags blev de 4 perleugleunger  fra dette år ringmærket af Klaus Dichmann, Sønderborg, som har stor erfaring med håndtering og ringmærkning af små ugler.
Klaus Dichmann er formand for DOF’s uglegruppe og ringmærker under Zoologisk Museum i København.

Perleuglegruppen har i 2008 anskaffet et lille kamera med infrarødt lys, som anbragt på en lang stang, skånsomt kan afsløre, om der er liv i kassen. Det var brugen af dette kamera, der gav den endelige vished om ynglefundet.

Gruppen har i de sidste 4 år udført et stort arbejde og brugt utallige timer på natlige lytteture i skovene for om muligt at registrere syngende perleugler. Dertil kommer diverse kasseopsætninger og kontrol af disse, så det var en glad perleuglegruppe, der i år kunne konstatere, at arbejdet havde båret frugt.

Yderligere oplysninger: Hanne Tøttrup,  telefon 20 27 01 58

Se TV2 Bornholm’s naturprogram Ekko mandag den 18. maj kl. 19.30 med et spændende indlæg om perleugler.
Læs endvidere pressemeddelser på DOF’s hjemmeside samt i Bornholms Tidende.