Fremgangsrigt år for vandrefalkene på Bornholm

Vandrefalk - han og hun Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Vandrefalk - han og hun Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Hele tre par har vi i år, hvoraf to par nu har fået ringmærket deres unger. Parret i Stubbeløkkebrudet er territorialhævdende, har haft parring, men ikke unger i år. De er forhåbentlig et kommende forældrepar.
I Vang Granitbrud slog allerede sidste år en falk sig ned. Den har så tidligt i år fået en mage, hvilket har resulteret i ynglesucces i år. Ved en resolut indsats fra DOF Bornholm og megen velvilje fra Kommunen, blev der straks det var opdaget, sat skilte op og klippesiden hvor redestedet er blev fredet. I påsken holdt DOF medlemmer frivillig vagt. Fortalte om vandrefalkene og viste dem i deres teleskoper – en oplevelse for mange forbipasserende. En hurtig indsats reddede dem også fra en militærøvelse, som vi håber fremover kan holdes et andet sted. Det samme gælder for idrætsudøvelse i denne del af området. Stedet vil i øvrigt særligt de næste par måneder være meget følsomt for trafik.
Fredag den 25. maj blev så den enlige unge fra dette par ringmærket af Søren Møller og Knud Falk fra Zoologisk Museum.
Parret havde lagt fire æg, hvoraf et klækkede. Ved ringmærkningen var denne unge 28 dage gammel, sund og rask og vejede 600 g.

Ringmærkeren  kommer - foto Mogens T. Kofod

Ringmærkeren kommer - foto Mogens T. Kofod

En livlig og frisk han. Ringmærkningsteamet planlagde operationen på afstand, rykkede frem og operationen, hvor Søren rappellede ned og ringmærkede på reden, var hurtigt overstået. Den voksne hun fulgte ængsteligt hændelsen fra luften, hannen kom kun da det hele var overstået.
Der er opstået nogen tvivl om dette pars herkomst. Nye billeder af ringene er sendt til Zoologisk Museum. Vi regner med at kunne bringe nyt her på siden meget snart.
I Slotslyngen var det Knud der rappellede ned, også her blev der ringmærket på redestedet. Her var hele fire unger. To hanner og to hunner. Den ældste var 28 dage gammel, hvorimod en efternøler kun 16 dage. Det kommer af at falkene begynder at ruge allerede når der er lagt tre æg. Ungerne vejede mellem 900 og 700 g. Alle var sunde og friske.

Oppe igen efter ringmærkning - foto Mogens T. Kofod

Oppe igen efter ringmærkning - foto Mogens T. Kofod

Ungerne blev målt og vejet, undersøgt for parasitter og der blev indsamlet rester af æggeskaller til nærmere videnskabelig analyse.
Ungerne blev mærket med en lilla ring på venstre ben – det er årets farvering i Danmark. Desuden fik de en individuel ring på højre ben.
Også her var det hele overstået ret hurtigt. Den voksne han holdt sig på ret stor afstand og hunnen fulgte med på behørig afstand. Dette par har jo også prøvet det før.

Support til ringmærkerne fra DOF Bornholm var Torben Kure, som har fulgt parret i Slotslyngen fra sin båd, Jens Christensen som først rapporterede parret i Vang, samt Carsten Andersen og Mogens fra falkegruppen. Koordinator Christian Lou var bortrejst.

DOF Bornholm er meget glad for den udvikling, der er med Vandrefalkene på Bornholm og håber særligt at den kommende fredning af Vang Granitbrud også vil levne plads til ynglende fugle. Både dem vi har nu og dem der måtte komme. Vi er nogle der drømmer om at den næste indvandrer på Bornholm er den Store Hornugle.

Mogens T. Kofod