Fin weekendtur til ærterne

Fin weekendtur til Christiansø

Lørdag den 21. september mødtes ni af øens ornitologer for at tage en tur til Ertholmene. Vejret var behageligt med let vind og ganske lunt trods en overskyet himmel. Vi blev som sædvanlig sendt af sted fra Gudhjem med fuld musik af en snes lokale som var mødt op. En flot tradition som alle om bord værdsatte. Bortset fra lidt Store Skalleslugere i klipperne blev det ikke til mange fugle på overfarten. Kun en lille flok Pibeænder kom i bogen.

Vel fremme efter en rolig sejltur blev vi flot modtaget af en velkomstkomité, bestående af otte af lokalforeningens medlemmer, som var rejst til øerne før os andre. Vi fik derfor også en del tips om, hvilke krat der husede rastende fugle og hvad de ellers havde set. Desværre var meldingen, at der var meget få fugle at se de foregående dage. Hurtigt viste det sig dog at der var mange Hvide Vipstjerter. Både rastende og trækkende. Eng- og Skovpiber lod sig også ofte høre og der var rig lejlighed til at lære deres trækkald. Vi lagde ud på Frederiksø og her var der Gransangere i flere af buskene. Her og der desuden en Løvsanger. Knapt var vi på vej tilbage mod Christiansø, før en Hortulan blev fundet på sydspidsen af Frederiksø! Fuglen tog kort efter den korte tur over vandet til naboøen og vi fulgte trop. Vi fik fine iagttagelser af denne efterhånden sjældne trækfugl.

Hortulan af Carsten Andersen

Hortulan af Carsten Andersen

Lidt over et klarede det op og resten af dagen blev særdeles smuk. Ganske heldigt at ramme en så vejrmæssigt flot dag når man tænker på, at turen blev planlagt ti måneder tidligere. I løftet stemning gik turen nu rundt på Christiansø, hvor der var Fuglekonger her, der og allevegne. En sjov oplevelse havde vi i haverne på nordenden af øen, hvor der stod adskillige flotte grønkålsplanter. Disse tiltrak sig masser af den diminutive fugleart, da der er mider i kålen på denne årstid. Fuglene kunne ses på få meters afstand og hvis man forsigtigt rystede grønkålen, væltede der Fuglekonger ud!

Rundturen bød i øvrigt på bl.a. en del Rødhalse, en fin flok Grønsisken, et par Rødstjerter, Tårnfalk og Hvidklirer. Vi spejdede forventningsfuldt efter Traner, men ingen viste sig. Selvfølgelig kiggede vi også til Gråsælerne, som denne dag opholdt sig nær Græsholmen i en tæt flok på nær hundrede individer. Insekterne var også bemærkelsesværdige med mange Røde Admiraler og Tidselfugle samt en store Pileborerlarve (’rødorm’). Sidst på eftermiddagen fordelte deltagerne sig på deres værelser. Da der nu er kommet en del forskellige overnatningsmuligheder på Christiansø, boede vi flere forskellige steder, men samledes dog til middag på kroen med en formidabel solnedgang og hyggeligt samvær.

Lille Fluesnapper. Foto af Carsten Andersen

Lille Fluesnapper. Foto af Carsten Andersen

Søndag gryede med en lysegrå himmel og stadig meget svag vind. Fra morgenstunden blev vi atter underholdt af et kor. Denne gang var det dog de mange sæler, der sang for os. Vi startede kl. 7 i Kongens Have og fulgte Mikkel Laustens ringmærkning. Her præsenteredes bl.a. Jernspurv og Gærdesmutte og vi fik demonstreret kendetegn for ungfuglene, som er nærmest umulige at se, hvis man ikke lige har dem i hånden. Ellers var det tydelig, at Vipstjerterne havde forladt øerne og at vi var midt mellem sommer og vinter. Her var endnu Gærdesanger, måske årets sidste Stenpikker og sandsynligvis den sidste Bynkefugl. Disse mødtes af de første Kvækerfinker og enkelte Vindrosler. I øvrigt Spurvehøg, Hulduer, trækkende Sanglærker, Træløber, en del Sangdrosler og en tillidsfuld Knortegås.

En flot Rødstjert. Foto af Carsten Andersen

En flot Rødstjert. Foto af Carsten Andersen

På østsiden af Christiansø lykkedes det at finde 1-2 Små Fluesnappere. De var dog ikke særlig publikumsvenlige og ikke alle fik set dem lige godt. Kort før frokost ankom turens sidste deltager fra Gudhjem og vi tog atter en tur på Frederiksø. Aktiviteten var dog aftaget betydeligt i løbet af dagen og det begyndt nu også at blive lidt diset.

Ikke desto mindre genfandt vi Hortulanen ved Lilletårn, hvor den som en mus hoppede rundt i græsset. Sandsynligvis var her oven i købet to, da en lignende fugl forsvandt ind over øen fra samme sted, inden vi fik set nærmere på den. De fleste fik vist en ny art denne weekend takket være denne fugl og selv om der faktisk var ret få fugle på Ertholmene, rundede vi 40 arter, hvilket da ikke er helt ringe.

Tak til alle for en helt igennem hyggelig weekend fra turlederne Kell & Carsten.