Der er så dejligt ude på landet

Forårstur på Munkhøj med Bornholms Landbrug

Andreas Ipsen fortæller om malkerobotten

Omkring 20 deltagere havde den 10. maj taget imod tilbuddet fra Åbent Landbrug Bornholm, der have inviteret ornitologer til gården Munkhøj syd for Pedersker. Gårdejer Andreas Ipsen tog imod og viste os først den pæne have/park ved gården. Herefter blev der orienteret lidt om vore dages moderne landbrug, som vi ved selvsyn så under den efterfølgende spadseretur ud over markerne i den ret kølige, men solrige aften. Vi så en del rådyr og hørte nogle fugle, men Nattergalen ville ikke synge, ligesom Løvfrøerne tav. Temperaturen var for lav (vel omkring 8 graders varme).

Gården på ca. 50 hektar drives uden hjælp fra karle eller tjenestefolk som i gamle dage. På gården findes kun malkekøer, hvoraf der er 110 stk. Markerne består især af korn- og majsmarker. Lidt græs var der da også, men mærkværdigvis ingen roer. For besværligt at dyrke, blev det oplyst. Køerne fødes, lever og dør i en stor løsdriftstald. De bliver malket med et par meget avancerede malkerobotter. Os (bl.a. mig) ældre bønder blev af ejeren forsøgt overbevist om den moderne tidsalder. Køerne er aldrig bundet, kan spise, blive malket, sove, når de har lyst, bliver ikke angrebet af insekter, løber ikke ud af indhegningen (for der er jo ingen), skal ikke jages ud eller lokkes ind i stalden. Et godt stykke hen ad vejen kan man godt følge ham, men aldrig at få jord/græs under klovene, aldrig komme ud i den frie natur, aldrig se andet end 4 vægge. Nej, jeg er ikke helt vild med det, må jeg indrømme.

Nå, men vi fik et godt indblik i en moderne een-mands betjent løsdriftgård. Ejeren er meget naturvenlig, idet han ikke pløjer tæt på veje, hegn og vandløb. Tager hensyn til vildtet og dermed også fuglene. Lader engene passe sig selv uden at dræne eller lignende. Og i øvrigt er disse stalde foretrukne ynglepladser for Slørugler. Ved gården er der en lille rågekoloni, der blev meget generet af en Duehøg, der hver dag forsyner sig med rågeunger. Det er naturens orden, som vi mennesker nok ikke skal blande os i. Hvilket bonden gav os ret i.

Slørugleskulptur i Andreas Ipsens have

Centerleder Henry Jespersen fortalte om landbruget på Bornholm. Op- og nedgangstider. Der bliver færre gårde og bønder i fremtiden. Større enheder for at få det hele til at løbe rundt. Men i landbruget er man optimister, det er simpelthen nødvendigt i disse år, mente han.

Lækre sandwich og drikkevarer var til rådighed efter gåturen. Der blev lejlighed til dialog om landbrug/naturen/ornitologer m.v. Og aftenen sluttede i skumringen med at kigge på den store uglekasse inde i stalden på den ene gavl. Nogle så et glimt af Sløruglehannen, der i hast forlod kassen for at flyve på jagt efter mus/rotter til fruen, der lige nu ruger det første kuld ud. Lad os håbe, at vi kan vende tilbage i løbet af sommeren for at ringmærke. Et par Skovsnepper knortede og pistede farvel.

Eilif