Antallet af perleuglekasser øges!

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Opsætning af perleuglekasser – foto Thomas Christensen

SĂĄ er der igen blevet produceret perleuglekasser og disse kasser er for tiden ved at blive sat op i de privatejede Poulsker og Bodilsker Plantager.

Lars Wilhjelm, der ejer plantagerne, har i samarbejde med Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Svampevennerne og DOF-Bornholm indgået et grønt partnerskab til fremme af naturvenligt friluftsliv ved at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i et større skovområde, nemlig Poulsker- og Bodilsker Plantager.
Dette arbejde bliver færdiggjort ved udgangen af 2012.

DOF-Bornholms opgave i projektet har været at udpege stedet for et handikapfugletårn og udfærdige informationsplancher om fuglelivet på stedet. Derudover er DOF-Bornholms rolle at stå for fremstilling og opsætning af et antal perleuglekasser.

Skovarbejder Kurt Kofoed har her i efteråret fremstillet 14 kasser af træstammemodellen og uglegruppens medlemmer bliver her i november færdige med opsætningen af kasserne på egnede biotoper i området.

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Perleuglekasse i Poulsker Plantage – foto Thomas Christensen

Siden 2003 er der efterhånden blevet sat 68 perleuglekasser op forskellige steder på Bornholm. Kassemodellerne er løbende blevet forbedret efter de erfaringer uglegruppen har gjort sig. Alle kasser er registreret med GPS og checkes årligt for ynglende fugle.
Der er altså nu boliger nok til den lille ugle, så arbejdet består fremover i vedligeholdelse og kontrol af disse kasser. Sidste år var der tre perleuglepar på Bornholm, en fremgang på to par fra året før.

Hanne Tøttrup