Aftentur til Bastemose – i røg og damp

Der spejdes efter lærkefalke - foto Birthe Egebjerg

Der spejdes efter lærkefalke - foto Birthe Egebjerg

Tyve deltagere havde afsat lørdag aften til en tur rundt om Bastemosen og efterfølgende fællesspisning ved grillpladsen nær Iglemose. Vejret var pænt om end lidt blæsende til tider. Vi startede i tårnet, hvor aftenens hovedtema allerede præsenterede sig i form af to-tre lærkefalke på rimelig tæt hold. Fra sumpen hørtes flere rørsangere, mens skoven genlød af sang fra bl.a. gærdesmutte, munk, have-, løv-  og gransanger.

Vi tog turen med uret rundt om mosen og fandt snart den første af flere flotte majgøgeurter. Hele fem orkidéarter blev det til på turen – de andre var plettet og tyndakset gøgeurt samt adskillige ret store ægbladet fliglæbe foruden en seværdig skovgøgelilje, som Unna fandt.

Fra broen kunne en ivrigt syngende rørspurv nydes i teleskoperne. Længere fremme tornirisk og hvid vipstjert på de åbne arealer, hvor et par kernebidere desuden fløj forbi. Da ingen lod til at lade sig genere af heste, tog vi turen ind gennem hestefolden. Specielt en af hestene syntes åbenbart, at det var dagens højdepunkt at få besøg og fulgte gruppen på nærmeste hold. Et par rødryggede tornskader holdt igen i år til i folden og blev beundret af turdeltagerne. Vi havde nu et meget flot medlys på lærkefalkene, som både lod sig se siddende i trætoppene og jagende lavt over rørskoven. Engene på ”bagsiden” af Bastemosen var tomme, så det mest dramatiske på resten af rundturen var en deltager som trådte ned i grøften, da hun skulle holde øje med en sommerfugl. Alle slap dog uskadte rundt og kunne i øvrigt konstatere, at der var hundredvis af små blå hesteskovandnymfer i mosens udkant.

Hygge i  røg og damp omkring lejrbålet

Hygge i røg og damp omkring lejrbålet - foto Gunhild Westh

Efterhånden meldte sulten sig, og vi begav os derfor til Iglemosen med den medbragte mad. Her havde Birthe og Jørgen sørget for, at alt var klart og at kullene var varme, så der gik ikke længe, inden det sydede lystigt. Snakken gik om fugle, lokaliteter, turarter og meget andet, og alle hyggede sig i den lyse aften – det var årets næstlængste dag.

Vi nåede for resten op på 33 arten denne fine aften. Efter at have ryddet pænt op efter os gik turen tilbage til fugletårnet, hvor især mange mursejlere boltrede sig i luften rundt omkring os. Inden vi forlod området, nåede vi også at se rørhøghannen akrobatisk aflevere et bytte til sin mage.

Turen sluttede ved halv-ni tiden, og alle virkede glade for dette nye initiativ med fugletur kombineret med fælles grill.

Carsten Andersen